Bild25b-400Anne Eugenie
Bild25a-400Leonard Jonathan

 

Mot slutet av sitt liv började Leonard planera för sin bortgång. Han satt ibland om kvällarna och tittade ut över den stora gårdens ägor och hans önskan att få sin sista viloplats i närheten växte sig allt starkare.