2015-03-15

Det första svenska utskicket för 2015 har gått ut som ett sjuttiotal e-postbilagor och ca 1100 eBrev. Har Du inte fått det inom några veckor har vi inte kunnat hitta rätt adress till Dig. Hör av Dig i så fall. Har Du tappat bort det kan det beskådas genom att klicka

2014-03-28

Svenska utskicket för 2014 skickas idag via epost till dem som anmält att de önskar detta distributionssätt. Om den uppgivna epostadressen inte fungerar kommer vi försöka med eBrev i stället. Utskicket beräknas gå till Posten för distribution i morgon. Har Du inte fått inom några veckor har vi inte kunnat hitta rätt adress till Dig. Hör av Dig i så fall. Har Du tappat bort det kan det beskådas genom att klicka här.

2013-05-15

Svenska utskicket för 2013 (1120 adresser) har idag skickats till Posten. De som anmält 'utskick per epost' har redan erhållit det. Har Du inte fått inom några veckor har vi inte kunnat hitta rätt adress till Dig. Hör av Dig i så fall. Har Du tappat bort det kan det beskådas genom att klicka här.

2013-04-30

Gruppen Edh-släkten är upplagd på facebook för Edh-släktsmedlemmar.

Gruppen är sluten såtillvida att bara gruppmedlemmar kan läsa/skriva inlägg. Anhåll om att bli medlem och delta i kommunikationen!

2012-10-22
Uppgraderad plattform och layout!

Reviderade hemsidan nu på plats. Jag väljer att släppa den nu, även om mycket återstår, för att få EN plats för uppdateringar.  Förmedla Din feedback!