Nyheter

2023-04-12 Ett medlemsbrev har avsänts föreningens medlemmar som ett eBrev. Har Du nyligen flyttat utan att meddela oss Din nya adress kommer Ditt brev antagligen i retur. Vi eftersänder då brevet till Din nya folkbokföringadress vilken vi även registrerar för framtida utskick. Denna procedur tar ofta flera veckor.

 

--Äldre nyheter

2021-03-21 1127 eBrev har avsänts till släktmedlemmar innehållande bl.a. inbjudan till släktmötet i Göteborg 10-11 sept 2022.  

2016 05-02 Det  svenska utskicket för 2016 har gått ut som ett sjuttiotal e-postbilagor och ca 1100 eBrev. Kan beskådas här.  Detta är sista gången vi gör utskicket till alla släktmedlemmar vi har adressen till -- för att säkra fortsatt kontakt med släktföreningen, bli/fortsätt vara medlem i föreningen för endast 50:- / år.

2015-03-15 Det första svenska utskicket för 2015 har gått ut som ett sjuttiotal e-postbilagor och ca 1100 eBrev. Har Du inte fått det inom några veckor har vi inte kunnat hitta rätt adress till Dig. Hör av Dig i så fall. Har Du tappat bort det kan det beskådas genom att klicka

2017-11-20 Som framgår har innehållet på svenska delen omstrukturerats och det finns nu mycket 'gömt' bakom medlemmars inloggning. Detta ger en hel del frihet om vad vi placerar där.