2011-10-02 Engelsk hemsida. En relativt rak översättning av hemsidan till engelska är nu tillgänglig för registrerade användare. Jag är medveten om att den språkligt sett har mycket att önska och välkomnar varje bidrag till förbättring. Skicka mejl till hemsidesansvarig!