2013-04-30 Gruppen Edh-släkten är upplagd på facebook för Edh-släktsmedlemmar. Gruppen är sluten såtillvida att bara gruppmedlemmar kan läsa/skriva inlägg. Anhåll om att bli medlem och delta i kommunikationen!