2014-03-28 Svenska utskicket för 2014 skickas idag via epost till dem som anmält att de önskar detta distributionssätt. Om den uppgivna epostadressen inte fungerar kommer vi försöka med eBrev i stället. Utskicket beräknas gå till Posten för distribution i morgon. Har Du inte fått inom några veckor har vi inte kunnat hitta rätt adress till Dig. Hör av Dig i så fall. Har Du tappat bort det kan det beskådas genom att klicka här.