2016 05-02 Det  svenska utskicket för 2016 har gått ut som ett sjuttiotal e-postbilagor och ca 1100 eBrev. Kan beskådas här.  Detta är sista gången vi gör utskicket till alla släktmedlemmar vi har adressen till -- för att säkra fortsatt kontakt med släktföreningen, bli/fortsätt vara medlem i föreningen för endast 50:- / år.

2015-03-15 Det första svenska utskicket för 2015 har gått ut som ett sjuttiotal e-postbilagor och ca 1100 eBrev. Har Du inte fått det inom några veckor har vi inte kunnat hitta rätt adress till Dig. Hör av Dig i så fall. Har Du tappat bort det kan det beskådas genom att klicka

2017-11-20 Som framgår har innehållet på svenska delen omstrukturerats och det finns nu mycket 'gömt' bakom medlemmars inloggning. Detta ger en hel del frihet om vad vi placerar där.  

2019-04-29 Årets utskick gick iväg till medlemmarna som cirka 350 eBrev. Har Du inte fått det kontakta Webmaster. 

 

2014-03-28 Svenska utskicket för 2014 skickas idag via epost till dem som anmält att de önskar detta distributionssätt. Om den uppgivna epostadressen inte fungerar kommer vi försöka med eBrev i stället. Utskicket beräknas gå till Posten för distribution i morgon. Har Du inte fått inom några veckor har vi inte kunnat hitta rätt adress till Dig. Hör av Dig i så fall. Har Du tappat bort det kan det beskådas genom att klicka här.