2019-04-29 Årets utskick gick iväg till medlemmarna som cirka 350 eBrev. Har Du inte fått det kontakta Webmaster. 

 

2014-03-28 Svenska utskicket för 2014 skickas idag via epost till dem som anmält att de önskar detta distributionssätt. Om den uppgivna epostadressen inte fungerar kommer vi försöka med eBrev i stället. Utskicket beräknas gå till Posten för distribution i morgon. Har Du inte fått inom några veckor har vi inte kunnat hitta rätt adress till Dig. Hör av Dig i så fall. Har Du tappat bort det kan det beskådas genom att klicka här.
2013-04-30 Gruppen Edh-släkten är upplagd på facebook för Edh-släktsmedlemmar. Gruppen är sluten såtillvida att bara gruppmedlemmar kan läsa/skriva inlägg. Anhåll om att bli medlem och delta i kommunikationen!
 
2011-10-02 Engelsk hemsida. En relativt rak översättning av hemsidan till engelska är nu tillgänglig för registrerade användare. Jag är medveten om att den språkligt sett har mycket att önska och välkomnar varje bidrag till förbättring. Skicka mejl till hemsidesansvarig!