2013-04-30 Gruppen Edh-släkten är upplagd på facebook för Edh-släktsmedlemmar. Gruppen är sluten såtillvida att bara gruppmedlemmar kan läsa/skriva inlägg. Anhåll om att bli medlem och delta i kommunikationen!
 
2011-10-02 Engelsk hemsida. En relativt rak översättning av hemsidan till engelska är nu tillgänglig för registrerade användare. Jag är medveten om att den språkligt sett har mycket att önska och välkomnar varje bidrag till förbättring. Skicka mejl till hemsidesansvarig!