Bild30-540
Le couple Lindström agé 

 

 

 

 

 Med denna bild av det gamla paret Lindström slutar den här korta berättelsen om de tidiga släktleden.

Bild28-540Lindekullen - graven

 

 

 

Gravplatsen är skyddad enligt fornminneslagen och vårdas av släktföreningen

Bild29-400
Kransnedläggning på Lindekullen

 

 

 

I samband med ett tidigare släktmöte i Värnamo i början på 1980-talet lägger dåvarande ordföranden Clarence Reuterswärd ner en krans på anfaderns grav.

 

Bild28a-700Lindekullen

 

..Och på Lindekullen, som han kallade sin gravplats, vilar han alltsedan 1870, och i den kullen ligger många generationer ättlingar sedan dess – graven är släktens och får ännu användas.

Bild26-540Voxtorps kyrka

 

 

 

I Voxtorps församling tyckte man inte om hans funderingar på egen gravplats – där sa man nej – det räckte bra med den kyrkogård som redan fanns tyckte man.

 

Bild27-400Gravplatsen - översiktskarta

 

 

 

 

Men Leonard Lindström var en man som vanligen genomdrev det han ville och han kontaktade biskopen Hultman i Växjö som kom och invigde hans privata gravplats.

Bild25b-400Anne Eugenie
Bild25a-400Leonard Jonathan

 

Mot slutet av sitt liv började Leonard planera för sin bortgång. Han satt ibland om kvällarna och tittade ut över den stora gårdens ägor och hans önskan att få sin sista viloplats i närheten växte sig allt starkare.