LeonAnne16

 

 

Är Du ättling till paret till vänster

Leonard Jonathan Lindström  (1794-1870) och hans maka 
Ann Eugenie Gonon   (1811-1885)?

Då tillhör Du Edhsläkten.  Läs mer

Som ättling eller närstående till ättling är Du välkommen till vår släktförening som bildades på 1940-talet. Dess målsättning är att stärka släktbanden och värna våra släktminnen. Avsikten med denna hemsida är att sprida historisk och aktuell information om vår släkt och föreningen samt att underlätta kontakten medlemmar emellan. 

Bidrag till vår hemsida är välkomna!

 

Anslagstavlan

Årsmötet 2018 planeras till den 1-2 september i Visby.
Se inbjudan
Är Du ättling men inte redan medlem? Gå med i föreningen!

Nyheter

2017-11-20 Som framgår har innehållet på svenska delen omstrukturerats och det finns nu mycket 'gömt' bakom medlemmars inloggning. Detta ger en hel del frihet om vad vi placerar där. Notera att rätt till inloggning har endast medlemmar i föreningen. 

--Äldre nyheter

 

För Dig som är medlem i Edh-släktens förening:

 

Registrera Dig på vår hemsida och Du får ta del om en mängd information vilken vi av integritetsskäl inte gör allmänt tillgänglig.

 

För att registrera Dig, tryck p 'Skapa inloggning' under Logga in  i vänstermarginalen:

 •  Namn: Ditt riktiga för- och efternamn, tänk på att Du ska gå att hitta i vårt medlemsregister. Är Du medlem som partner till en ättling, använd gärna ättlingens namn eller skicka kompletterande info om vem Du är till webmaster.
 • Användarnamn, lösenord: Väljer Du själv, INGEN som inte känner till Ditt användarnamn+lösenord kan logga in under användarnamnet.
 • E-postadress måste Du ha, bara EN användare kan registrera sig med denna e-postadress.

 Då Du klickat på 'Registrera' skickas ett meddelande till webmaster som har att godkänna Din registrering

 

Har Du tidigare registrerat glömt Användarnamn och/eller lösenord?

Tryck på resp val under 'Skapa inloggning' och följ instruktionerna. Du måste komma ihåg vilken e-postadress Du använde vid Din registrering, gör Du det inte, mejla webmaster för hjälp.

Edh-släktens förening

Edh-släktens förening konsoliderades 1946.

Medlemskap i föreningen kan den den få/ha som är  

 • Ättling, genom födsel eller adoption, till Leonard Jonathan Lindström född 1794  och hans hustru Anne Eugenie född Gonon 1811.
 • Gift eller sammanboende med ättling
 • Änka/änkling efter ättling
 • Förälder till ättling (tidigare gift/sammanboende med den andra föräldern som är/var ättling 

Föreningens ändamål  är att stärka familjebanden och värna om vårt kulturarv. Bland våra aktiviteter kan märkas:

 • Medlemsmöten som hålls vart tredje år under festliga  former.  I samband med mötet hålls sedvanliga föreningsmötesförhandlingar vid vilket styrelse för nästa 3-årsperiod utses.
 • Utgivning av en släktkalender. Den första utkom 1893 och omfattade 16 sidor. Den senaste är från 2004 omfattar 478 sidor och kan erhållas mot portokostnaden. Även föregående  släktkalender från 1988 (215 sidor), finns kvar i lager och kan beställas på samma sätt.
 • Inventering av brev, dagböcker mm, fotografering av föremål med anknytning till släktens historia. Tag kontakt med styrelsen om du har något av intresse hemma. 
 • En viss släktforskning.
 • Periodiska utskick per eBrev till alla föreningens medlemmar om aktuella händelser. Meddela registeransvarig om Du nöjer Dig med att få detta per epost.
 • Utveckling av denna hemsida, vilken har som målsättning att sprida aktuell information om släkten och släktföreningen.

 För att finansiera föreningens verksamhet betalar föreningsmedlemmarna en liten årsavgift, f.n. SEK50.  Alla bidrag till föreningens verksamhet är värdefulla.

 

Skrifter om Edh-släkten vilka Du kan köpa från föreningen

sb2004-rm

 Släktkalendern 2004 finns i restupplaga och slumpas nu för cirka distributionskostnaden, vilken är cirka 80:- (Sverige), eller Du kan hämta gratisexemplar f.n hos sekreteraren som bor i Stockholms innerstad. Namnregister med sidhänvisning följer med för ytterligare 20:-. Pris ej medlem 110:- (+25:- för register)

Har Du redan kalendern kan Du få Dig tillsänt ovannämnda namnregister för 35:- (ej medlem 45:-). 

 

kavalkad-rm

 

Historisk kavalkad-  Finns även att bese på hemsidan med engelsk och fransk text. Historia med färgbilder om våra anföräldrar. Medlemspris inklusive porto i Sverige SEK 130:- (ej medlem 170:-)

    

 

Sophies-rm

Sophies minnen Tankar, Känslor och Levnadshändelser berättade av Sophie Ekenman, född Lindström. Ett fantastiskt dokument bl.a. om livet på Edh under Sophies uppväxt. Pris inklusive porto i Sverige SEK 160:- (ej medlem 190:-)

 

   

 

För att rekvirera något av ovanstående, sätt in priset på Edh-släktens bankgiro (se nedan), beskriv noga vad betalningen avser och den adress till vilken det ska skickas. Beroende av efterfrågan kan det dröja litet innan Du får Ditt exemplar. Du kan ringa/mejla till kassören och fråga om status.

 

Bli medlem!

Vår förening representerar ett stort kulturellt intresse. Vi behöver därför bli många som kan hjälpas åt att föra kulturarvet vidare. Är Du inte redan medlem i föreningen, bli det genom att sätta in medlemsavgiften SEK 50 på föreningens plusgirokonto enl. nedan. För att underlätta hanterinen av in betalningen fyll i meddelandefältet på inbetalningen enligt: M följt av födelsedatum i format åååå-mm-dd omedelbart följt av de två första bokstäverna i Ditt efternam och förnam (exempel för Anders Jonsson ex för (fingerad) Anders Jonsson:  M 1981-10-17JoAn) 

Som medlem kan Du registrera Dig på hemsidan och därigenom få tillgång till för föreningen 'privat' information, exempelvis historiska blänkar, släktboken online... 

 

Kontakta någon i styrelsen med Dina frågor kan Du göra per epost direkt från denna hemsida eller per brev/telefon. Se Styrelsen

Edh-släktens förening har:

 • Plusgirokonto:   25 67 99-8
 • Bankgirokonto:   866-9392
 • Org.nr:              812000-1246

Då Du betalar, var noga med att ange varifrån pengarna kommer och vad de avser! 

Föreningens stadgar (Östhammar 1987): Se Stadgar.