Från släktmötet 2012

Släktmötet, som avslutade mandatperiod 23, avhölls på Scandic i Värnamo 8-9 september 2012.   36 släktmedlemmar var närvarande.

Sedvanliga släktmötesförhandlingar genomfördes på lördagskvällen, varefter vi åt en god middag i trevlig samvaro. På söndagen gjorde vi den traditionella utflykten till Lindekullen på Edh. Nedanstående foto av gruppen är taget vid Lindekullen.

Före hemresan åt vi, också enligt traditionen, lunch med Biff à la Lindström.

 

Vid Lindkullen

Gruppbild vid Lindekullen

 Vem är vem?

.who's who

  

1

Ulrika Holmström I

17

Margareta Ling Dunér V

2

Ingegerd von Malmborg I

18

Maria Terez Farrugia (väninna till Lennart Reuterswärd IX)

3

Helena Stålhammar (gm Per I)

19

Ray-Ann Eek (styvdotter till Bjorn Eek VIII)

4

Anna-Greta Löwenadler (gm Håkan I)

20

Katarina Statham VIII. X

5

Per Stålhammar I

21

Lennart Reuterswärd IX

6

Håkan Löwenadler I

22

Carl-Gustaf Åman I

7

Ylva Holmström I

23

Daniel Dellien (gm Eva Ellien I)

8

Gunilla Wickenberg VIII

24

Elisabeth Rääf X

9

Eva Dellien I

25

Ragnhild Wedlin VI

10

Björn v Malmborg I

26

Krister Karling  VI

11

Bo Emilsson (sb Katarina Statham VIII)

27

Anne Eek VIII

12

Britt-Mari von Malmborg (gm Björn  I)

28

Göran Gyllenstierna (sb Anne Eek VIII)

13

Ragnar Poijes (Änkling efter Katarina född Åman I)

29

Johan Wedlin VI

14

Jan Prydz V

30

Staffan Winter X

15

Margareta Anderberg VIII

31

Monika Axman (sb Johan Wedlin VI)

16

Bjorn Eek VIII

32

Ingela Örtendahl  VI