Här listar vi föremål med anknytning till släkten, om möjligt med bilder och litet historia

 

1. Oljemålning av Anne Eugenie

Bild11 540

 

 

 

 

Porträttet skall ha målats av en kringresande holländare på 1830-talet. Via Sophie (VIII) gick målningen i arv till Sophies femte barn Anna.

För att säkra porträttets framtid skänktes det ill Nordiska Muséet (id NM.0122896). 

 

Allmänheten kan besöka Nordiska Muséet och få framplockat objekt ur arkivet för beskådande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Anne Eugenies brudslöja

 

Detta är budslöjan som enligt uppgift bars av Anne Eugenie vid hennes vigsel1829. Den har genom åren använts vid ett antal vigslar och några dop i släkten.

Med åren blev slöjan väldgt skör och dåvarande ägare  tänkte avyttra den. Detta fick Cecilia Hedenblad (gren VII) reda på, så hon förvärvade den och skänkte den till Nordiska Muséet (id nr NM.0332589A). Med gåvan följde som bilaga ett fotografialbum som visar bilder på brudar som använt slöjan 1929-1956. 

 Vi är f.n. inte behöriga att visa bilderna från albumet här, men jag citerar vad som på

försättsbladet skrivs om slöjans bakgrund:

Bilden från Nordiska Museet (NM.0332589A) 

NM.0332589A

 ... "Hennes brudslöja var en gåva av en storfurste av Ryssland. Under ett par generationer hade flitiga nunnor i ett rysk kloster täckt den skira tyllen med spindelvävstunna broderier.

Slöjan följde Eugenie Anne till Sverige och när hennes elvte dotter Maria gifte sig med Herman Dumky fick hon slöjan av sin mor. Maria var barnlös och slöjan övergick till hennes systerdotter Adrienn Dumky då hon gifte sig med Ernst Olof Möller"

Allmänheten kan besöka Nordiska Muséet och få framplockat objekt ur arkivet för beskådande.

 

 

 

 

 

 

Anne Eugenies brudslöja, från dess användning

(Bilder inskickade av VII D6 Anne-Mette Pleijel Johnsson)

 

Ingegerd och Erik Lundberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 1928

Anne-Mettes mormor Ingegerd född Koch bar slöjan vid sitt bröllop med Erik Lundberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika och Bengt Pleijel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liksom Ingegerds dotter Annika då hon 25 maj 1956 förmäldes med Bengt Pleijel.  

 

 

 

 

 

Brudslöjan blev, kan man förmoda, med tiden för skör för att användas. Ingegerd Lundberg lät därför tillverka en kopia. 

 

 

Anne Mette Brud2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopian bars av dotterdottern Anne-Mette vid hennes vigsel 5 juni 1993 med Börje Johnsson

 

Från vår historia

 

Hasselbacken 1 juni 1946, släktföreningen konstitueras

60 år efter Anne Eugenies bortgång - befästes minnet av familjen Lindström på Edh genom bildandet av Edh-släktens förening. Här en bild från det konstituerande mötet, som avhölls på Hasselbacken i Stockholm den 1:a juni 1946 i närvaro av ett 150-tal släktingar. Till föreningens förste ordförande utsågs Viktor Mannerstedt.

Föreningen har sedan dess haft släktmöte vart tredje år. Föreningens uppgift är att verka för familjebandens stärkande. Dessutom  svarar föreningen för att hålla släktkalendern aktuell och för underhållet av släktens gravplats Lindekullen

Bild från Hasselbacken

 

Artikel om Edh i Jönköpings Allehanda 1924-06-23

Se artikeln, innehåller också litet historia om Edh

 

En bildkavalkad - en historia med bilder om tidiga släktled

Denna historiska bildsserie, som visades första gången vid släktmötet i Stockholm i september 1985,   kom till på initiativ av bl.a. Peder Svan.  Dokumentet har sedan omarbetats och kompletterats vid flera tillfällen - 1991 (Peder Svan),  i september 1997 (Peder Svan), samt i september 2009, i samband med att materialet lades över på dator, av Krister Karling. Bearbetning för webben gjord av Gunilla Wickenberg.

Se bildkavalkaden 

 

 Historien om en Biffs födelse

Biff á la Lindström är ju en stående rätt vid söndagslunchen i samband med varje föreningsårsmöte, men Hur började historien om biffen? Läs här vad skribenten K-E Orling skriver om vad som hände den 4 maj 1862.

 

 

 Från släktmöten

Här plockas ihop efter hand..

1946 - Föreningem konstitueras på Hassebacken i Stockolm  

2012 - Scandic Värnamo  

2015 - Westmanska palatset, Stockholm

2018 - Visby, gren 2 är 'tema'