Edh-släktens förening

Edh-släktens förening konsoliderades 1946.

Medlemskap i föreningen kan den den få/ha som är  

 • Ättling, genom födsel eller adoption, till Leonard Jonathan Lindström född 1794  och hans hustru Anne Eugenie född Gonon 1811.
 • Gift eller sammanboende med ättling
 • Änka/änkling efter ättling
 • Förälder till ättling (tidigare gift/sammanboende med den andra föräldern som är/var ättling 

Föreningens ändamål  är att stärka familjebanden och värna om vårt kulturarv. Bland våra aktiviteter kan märkas:

 • Medlemsmöten som hålls vart tredje år under festliga  former.  I samband med mötet hålls sedvanliga föreningsmötesförhandlingar vid vilket styrelse för nästa 3-årsperiod utses.
 • Utgivning av en släktkalender. Den första utkom 1893 och omfattade 16 sidor. Den senaste är från 2004 omfattar 478 sidor och kan erhållas mot portokostnaden, se nedan. (Även föregående  släktkalender från 1988 (215 sidor), finns kvar i lager och kan beställas på samma sätt.)
 • Inventering av brev, dagböcker mm, fotografering av föremål med anknytning till släktens historia. Tag kontakt med styrelsen om du har något av intresse hemma. 
 • En viss släktforskning.
 • Periodiska utskick per eBrev till alla föreningens medlemmar om aktuella händelser. Meddela gärna registeransvarig Din epost-adress om Du vill bli meddelad då något viktigt händer på denna hemsida.
 • Utveckling av denna hemsida, vilken har som målsättning att sprida aktuell information om släkten och släktföreningen.

 För att finansiera föreningens verksamhet betalar föreningsmedlemmarna i Sverige en liten årsavgift, f.n. SEK50/år, betalas för 3 år i taget.  Alla bidrag till föreningens verksamhet är värdefulla.

 

Skrifter om Edh-släkten vilka Du kan köpa från föreningen

sb2004-rm

 Släktkalendern 2004 finns i restupplaga och slumpas nu för cirka distributionskostnaden, vilken är cirka 100:- (Sverige 2022). Namnregister med sidhänvisning följer med för ytterligare 20:-. Pris ej föreningsmedlem 150:- (+40:- för register)

 Har Du redan kalendern kan Du få Dig tillsänt ovannämnda namnregister för 40:- (ej föreningsmedlem 60:-). 

Historisk kavalkad-  Finns även att bese på hemsidan med engelsk och kavalkad-rmfransk text. Historia med färgbilder om våra anföräldrar. Denna skrift är f.n. slut i lager, men nytryck kan ordnas om intresse finns (meddela någon i styrelsen). Priset blir då för medlem tryckkostnad + porto (ej föreningsmedlem +50:-)

    

Sophies-rm

Sophies minnen Tankar, Känslor och Levnadshändelser berättade av Sophie Ekenman, född Lindström. Ett fantastiskt dokument bl.a. om livet på Edh under Sophies uppväxt. Pris inklusive porto i Sverige SEK 180:- (ej föreningsmedlem 220:-)

   

Rekvirera något av ovanstående genom att skicka ett epostmeddelande till kassören, sätt in priset på Edh-släktens bankgiro (se nedan), beskriv noga vad betalningen avser och den adress till vilken det ska skickas. Beroende av efterfrågan kan det dröja litet innan Du får Ditt exemplar. Du kan ringa/mejla till kassören och fråga om status.

 

Bli medlem!

Vår förening representerar ett stort kulturellt intresse. Vi behöver därför bli många som kan hjälpas åt att föra kulturarvet vidare. Är Du inte redan medlem i föreningen, bli det! Kontakta Registeransvarig per epost eller telefon för information om hur Du gör.  

Som ättling eller närstående till ättling kan Du registrera Dig på hemsidan och därigenom få tillgång till för föreningen 'privat' information, exempelvis historiska blänkar, släktboken online... 

Kontakta någon i styrelsen med Dina frågor kan Du göra per epost direkt från denna hemsida eller per brev/telefon. Se Styrelsen

 Edh-släktens förening har:

 • Bankgirokonto:   866-9392 
 • Org.nr:               812000-1246

Då Du betalar, var noga med att ange varifrån pengarna kommer och vad de avser! 

Föreningens stadgar (Östhammar 1987): Se Stadgar.