Edh-släktens förening

Edh-släktens förening konsoliderades 1946.

Medlemskap i föreningen kan den den få/ha som är  

 • Ättling, genom födsel eller adoption, till Leonard Jonathan Lindström född 1794  och hans hustru Anne Eugenie född Gonon 1811.
 • Gift eller sammanboende med ättling
 • Änka/änkling efter ättling
 • Förälder till ättling (tidigare gift/sammanboende med den andra föräldern)

Föreningens ändamål  är att stärka familjebanden och värna om vårt kulturarv. Bland våra aktiviteter kan märkas:

 • Medlemsmöten som hålls vart tredje år under festliga  former.  I samband med mötet hålls sedvanliga årsmötesförhandlingar vid vilket styrelse för nästa 3-årsperiod utses.
 • Utgivning av en släktkalender. Den första utkom 1893 och omfattade 16 sidor. Den senaste är från 2004 omfattar 478 sidor och kan erhållas mot portokostnaden. Även föregående  släktkalender från 1988 (215 sidor), finns kvar i lager och kan beställas på samma sätt.
 • Inventering av brev, dagböcker mm, fotografering av föremål med anknytning till släktens historia. Tag kontakt med styrelsen om du har något av intresse hemma. 
 • En viss släktforskning.
 • Periodiska utskick per eBrev till alla föreningens medlemmar om aktuella händelser. Meddela registeransvarig om Du nöjer Dig med att få detta per epost.
 • Utveckling av denna hemsida, vilken har som målsättning att sprida aktuell information om släkten och släktföreningen.

 För att finansiera föreningens verksamhet betalar föreningsmedlemmarna en liten årsavgift, f.n. SEK50.  Alla bidrag till föreningens verksamhet är värdefulla.

 

Skrifter om Edh-släkten vilka Du kan köpa från föreningen

sb2004-rm

 Släktkalendern 2004 finns i restupplaga och slumpas nu för cirka distributionskostnaden. Medlemspris SEK 80:- (Sverige) eller Du kan hämta gratisexemplar hos kassören. Namnregister med sidhänvisning följer med för ytterligare 15:-. Pris ej medlem 110:- (+25:- för register)

Har Du redan kalendern kan Du få Dig tillsänt ovannämnda namnregister för 25:- (ej medlem 40:-). 

 

kavalkad-rm

 

Historisk kavalkad-  Finns även att bese på hemsidan med engelsk och fransk text. Historia med färgbilder om våra anföräldrar. Medlemspris inklusive porto i Sverige SEK 130:- (ej medlem 170:-)

    

 

Sophies-rm

Sophies dagbok Tankar, Känslor och Levnadshändelser berättade av Sophie Ekenman, född Lindström. Ett fantastiskt dokument bl.a. om livet på Edh under Sophies uppväxt. Pris inklusive porto i Sverige SEK 160:- (ej medlem 190:-)

 

   

 

För att rekvirera något av ovanstående, sätt in priset på Edh-släktens bank- eller plusgirokonto (se nedan), beskriv noga vad betalningen avser och den adress till vilken det ska skickas. Beroende av efterfrågan kan det dröja litet innan Du får Ditt exemplar. Du kan ringa/mejla till kassören och fråga om status.

 

Bli medlem!

Vår förening representerar ett stort kulturellt intresse. Vi behöver därför bli många som kan hjälpas åt att föra kulturarvet vidare. Är Du inte redan medlem i föreningen, bli det genom att sätta in medlemsavgiften SEK 50 på föreningens plusgirokonto enl. nedan. För att underlätta hanteringen av in betalningen fyll i meddelandefältet på inbetalningen enligt mall: Mxx yyyymmdd efternam, förnamn (xx = året, ex 17, yyyymmdd = födelsedatum ex M18 19810715 Jonsson, Anders ) 

Som medlem kan Du registrera Dig på hemsidan och därigenom få tillgång till för föreningen 'privat' information, exempelvis historiska blänkar, släktboken online... 

 

Kontakta någon i styrelsen med Dina frågor kan Du göra per epost direkt från denna hemsida eller per brev/telefon. Se Styrelsen

Edh-släktens förening har:

 • Plusgirokonto:   25 67 99-8
 • Bankgirokonto:   866-9392
 • Org.nr:              812000-1246

Då Du betalar, var noga med att ange varifrån pengarna kommer och vad de avser! 

Föreningens stadgar (Östhammar 1987): Se Stadgar.