Blänkar från vår historia

 

Hasselbacken 1 juni 1946, släktföreningen konstitueras

60 år efter Anne Eugenies bortgång - befästes minnet av familjen Lindström på Edh genom bildandet av Edh-släktens förening. Här en bild från det konstituerande mötet, som avhölls på Hasselbacken i Stockholm den 1:a juni 1946 i närvaro av ett 150-tal släktingar. Till föreningens förste ordförande utsågs Viktor Mannerstedt.

Föreningen har sedan dess haft släktmöte vart tredje år. Föreningens uppgift är att verka för familjebandens stärkande. Dessutom  svarar föreningen för att hålla släktkalendern aktuell och för underhållet av släktens gravplats Lindekullen

Bild från Hasselbacken

En bildkavalkad - en historia med bilder om tidiga släktled

Denna historiska bildsserie, som visades första gången vid släktmötet i Stockholm i september 1985,   kom till på initiativ av bl.a. Peder Svan.  Dokumentet har sedan omarbetats och kompletterats vid flera tillfällen - 1991 (Peder Svan),  i september 1997 (Peder Svan), samt i september 2009, i samband med att materialet lades över på dator, av Krister Karling. Bearbetning för webben gjord av Gunilla Wickenberg.

Se bildkavalkaden